دسته‌بندی نشده

بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

دانلود پایان نامه

پاسخ: همان سخن پیشین را در این جا نیز می‌توان گفت. این مبادله‌ها در نگاه عرف همان وام می باشد و نه چیزی دیگر. اضافه براین، درمورد‌ی پول نکته دیگر آن می باشد که در نگاه و برداشت عرفی، تنها به ارزش آن می‌نگرند و نه ویژگی‌های دیگرش. بدین سان هنگامی که پولی را با پولی مبادله می‌کنیم، در حقیقت ارزش‌های آن‌ها را با یکدیگر مبادله کرده‌ایم، بر این اساس، قرض بودن چنین مبادله‌هایی آشکارتر می‌گردد؛ زیرا که میان دو چیز مبادله شده، هیچ دوگانگی نیست و این همان مبادله‌ی چیزی می باشد خارجی با همسان خود در عهده کسی و گفته‌ایم که این وام می باشد و نه فروختن.

آری اگر نگاه عرفی یاد شده به ارزش مالی پول نباشد و خریدار و فروشنده، به راستی خواهان مبادله دو گونه پول با هدف‌هایی خردپسندانه باشند، می‌توان پذیرفت که چنین خرید و فروشی در این صورت درست می باشد، اما بایستی بدانیم که گام نخست برای درستی این فرض، نبود هرگونه فریب و گریز از ربا در ذهن خریدار و فروشنده می باشد.

راه ششم:

می‌دانیم که یکی از کارهای بانک، نگه‌داری سپرده‌های مردم و کار با این سپردها به عنوان نماینده یا وکیل می باشد. بر این اساس بانک می‌توانداز وام گیرندگان مبلغی را افزون بر اصلوام دریافت کند و آن را مزد نمایندگی یا وکالت خویش به شمار آورد. این مبلغ ربا نیست؛ زیرا که ربا، مبلغ افزوده‌ای می باشد که وام دهنده ازوام گیرنده به موجب شرط دریافت می‌کند، اما بانک پول‌های مردم را از سوی آنان به وام گیرندگان می‌دهد و برای این کار خویش می‌تواندمبلغی

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد