دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – دانلود

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

توصیف می گردد. این نوع اضطراب موجب می گردد تا فرد دامنه گسترده ای از شرایط غیر خطرناک را تهدیدزا و یا خطرناک درک کند.( زمانی، مرادی، ۱۳۸۸: ۸۴)

۲-۱۶: اضطراب رایانه

در زندگی کنونی ، رایانه ها در همه جا حضور دارند و در نتیجه ، بسیاری از افراد با رایانه و کار با آن تجربه مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما بهره گیری از رایانه ، همیشه یک رویداد رضایت بخش و شاد نیست. در ایران ، تقریبا تمام افراد جامعه ، به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض تعامل با رایانه  قرار گرفته اند . بدیهی می باشد که این روند ، به دلیل گسترده بودن کاربرهای رایانه، متفاوت بودن میزان تجارب کاربران ، جدید بودن و به روز شدن فزاینده این فناوری و آشنایی کم افراد با آن ، موانعی را فرا روی کاربران در بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد داد. (غلامعلی لواسانی، ۱۳۸۸ : ۱۰۲ )

از سوی دیگر ، در طول دهه گذشته ، تاکید بر کاربرد رایانه در زندگی روزمره و حتی بیشتر از آن ، در حیات دانشگاهی وجود داشته می باشد. کلاس های چند رسانه ای  با فن آوری های وابسته به ر ایانه ، به سرعت در حال تبدیل شدن به هنجار در فضای دانشگاه هستند. دانشجویان به طورفزاینده ای ملزم می شوند تکالیفی را بر روی رایانه آماده سازند و برای پروژه های کلاسی، از نرم افزار  و سخت افزار رایانه بهره گیری کنند. ( بایلی، میشل و پارکر ، ۲۰۰۱، به نقل از  غلامعلی لواسانی) این تقاضای فزاینده به رایانه اضطراب بسیار، منابع شناختی درمورد اجرای کار را کم می کند (کانفر و هگشتاد[۱]، ۱۹۹۷). پس عملکرد شرکت کنندگان دارای اضطراب رایانه ای بالا ممکن می باشد نسبت به کسانی که اضطراب رایانه ای کمی دارند و یا فاقد آنند، ضعیفتر باشد(سام، اوتمان  ونوردین[۲] ،۲۰۰۵ : ۲۰۶)

  پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

 [۱] Kanfer&  Heggestad,

[۲]Sam , Othman& Nordin

 مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: