دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

تکه ای از متن پایان نامه :

اضطراب رایانه از نوع اضطراب حالتی می باشد که درموقعیت های مختلف تغییر می کند.(وونگ، ۲۰۰۷،فولر، ویسیان و براون [۱]،۲۰۰۶ ، به نقل از رحیمی، ید ا للهی ، ۱۳۹۰: ۵۲) و تحت تأثیر عوامل متعددی کاهش یا افزایش می یاید.تحقیقات نشان داده می باشد که اضطراب رایانه به طور قابل توجهی به دیگر ساختار های روانشناختی مانند توجه نسبت به رایانه ، نیت در بهره گیری از رایانه، و به رفتارهای خاص مانند  بهره گیری  واقعی از رایانه ، توانایی  افراد برای  یادگیری  برنامه های  کاربردی  جدید،

خودکارآمدی در هنگام بهره گیری از رایانه مرتبط می باشد.(هاولکا،بیسلی[۲]:۵۱)

بکرز و اشمیت (۲۰۰۱) با دو نمونه از دانشجویان روان شناسی و تحلیل عوامل تاییدی نتیجه گرفتند که اضطراب  رایانه  برا ساس یک مدل شش عاملی تبیین می گردد. این عامل ها عبارتند از سواد و تجربه رایانه ، خودکارآمدی رایانه ، برانگیختگی جسمانی حاصل از کار با رایانه ، احساسات انفعالی درمورد  رایانه، باورهای سودمندی رایانه، و باورها در باره بشر زدایی رایانه.(غلامعلی لواسانی،۱۳۸۳: ۸۰ ).

۲-۱۷: سطوح اضطراب رایانه:

لری روزن[۳] و میشل ویل[۴] در کتاب ترس از رایانه:  روش ها و رفتار پژوهش، ابزار  ورایانه ،از سه سطح در فناوری هراسی یا تکنو فوبیا[۵] سخن گفته اند که عبارتند از:

[۱] Wang , Fuller, Vician& Brown

[۲] Beasley

[۳] Larry Rosen

  پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

[۴]Michelle Wiel

[۵] technophobia

 مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: