دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – دانلود …

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

۲-۱۸-۱: خودکار آمدی و اضطراب رایانه

کینزی، دلکورت و پاورز [۲](۱۹۹۴) خود کارآمدی را به صورت اعتماد یک فرد به توانایی خود تعریف کرده اند، که ممکن می باشد بر انجام کارها تاثیر بگذارد:

“خود کارآمدی نشان دهنده اعتماد یک فرد به توانایی خود در انجام دادن رفتار مورد نیاز برای ایجاد نتیجه خاص می باشد و تصور می گردد اثر مستقیمی بر انتخاب اقدام به یک اقدام، و نیز تلاشی که صرف شده و پشتکاری که نشان داده خواهد گردید، دارد.” (سام، اوتمان ،نوردین،۲۰۰۵: ۲۰۷)

تاثیر خودکارآمدی بر انتخاب اقدام کردن یا نکردن به یک اقدام، تلاشی که صرف انجام آن کار شده، و پایداری در اتمام آن اقدام نشان داده شده می باشد (بوفارد[۳]- بوچارد[۴]، ۱۹۹۰). خودکارآمدی  از نظریه شناختی – اجتماعی بندورا سرچشمه می گیرد . از دیدگاه بندورا ( ۱۹۸۶ ) خودکارآمدی را می توان به توضیح زیر تعریف نمود : برآوردی که فرد از توانایی خود برای اقدام کردن و رفتار موفقیت آمیز جهت ایجاد نتیجه دارد . افرادی که خود را برای انجام مهارت ها یا فعالیت های خاص توانا می بینند بهتر کوشش می کنند و از عهده انجام موفقیت بر می آیند .) مشکانی و همکاران ،۱۳۸۹)هرچه افراد خود کارآمدی شان را بیشتر بدانند، فعا لتر بوده و پایداری و استقامت شان در کار طولانی تر خواهد بود (باندورا، ۱۹۸۶ به نقل از سام، اوتمان ،نوردین،۲۰۰۵).مطالعات انجام شده توسط ایگباریا[۵] و ایواری ۱۹۹۵[۶]، در مورد تاثیر خود[۱] Self Efficacy

 

[۲] Kinzie, Delcourt, and Powers

[۳] Bouffard

[۴] Bouchard

[۵] Igbaria

[۶]Livari

 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: