دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

وودرو[۱] (۱۹۹۱) مدعی می باشد که توجه دانشجویان نسبت به کامپیوترها، موضوع مهمی در رشته های کامپیوتر و برنامه های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر به شمار می رود. در صورتی که کامپیوتر به عنوان ابزار تدریس و آموزش مورد بهره گیری قرار گیرد، نظارت بر توجه کاربران نسبت به آن بایستی یک فرایند مداوم باشد(سام، اوتمان ،نوردین،۲۰۰۵)

یوسورو[۲](۲۰۰۰) در پژوهشی به آزمون تأثیر  نگرشها به عنوان عاملی مؤثر در بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاع رسانی، و به تأثیرات مثبت و معنادار نگرشهای عاطفی و شناختی نسبت به رایانه در بهره گیری از نظام اطلاع رسانی پرداخته می باشد. (زکی،۱۳۸۵ : ۳۱)

۲-۱۸-۳: آموزش واضطراب رایانه

ایگباریاو پاراسورمن[۳](۱۹۸۹)با اشاره به دو مطالعه گوتک و بیکسون[۴]( ۱۹۸۵)،رائوب[۵]  ۱۹۸۱نشان داد که آموزش و پرورش  یک ارتباط منفی و معنا دار با اضطراب رایانه  دارد، اما ارتباط مثبت با در نظر داشتن  رایانه  دارد. هاوارد [۶]و اسمیت[۷] (۱۹۸۶) دریافتند که فقدان آموزش و دانش ازرایانه  می تواند باعث ترس عملیاتی در مورد بهره گیری ازرایانه  و نرم افزار های ریانه ای گردد. این مطالعه نشان داد  با افزایش آموزش، کاهش اضطراب رایانه ای کاهش می باد و احساس خودکارآمدی رایانه افزایش می یابد.

بلوم (۱۹۸۵) اظهار داشت که مربیان می توانند درک درستی از اضطراب رایانه را با معرفی آن در دوره آموزشی داشته باشند.. این امر با آموزش روشهای زیر ساختی ، مهارت و عملکرد تحقق می یابد. مربیان نیز[۱] Woodrow

  بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران - پایان نامه ارشد

[۲] Usoro

[۳] Igbaria and Parasuraman

[۴] Gutek & Bikson

       [۵]Raub

[۶] Howard

[۷] Smith

 مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :ررسی ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد