دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

– محمد احمدی ده قطب الدینی، محد مشکانی، عظیم محمد خانی در پژوهشی که با عنوان تاثیر خود کارآمدی رایانه و اضطراب رایانه بر سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس : چشم اندازهای جدید روان علمی و مدیران دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی مازندران، ارتباط معنی داری هست.

 

– غلامعلی لواسانی در  تدارک مدل معادلات ساختاری اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۳ بدین نتیجه رسیده اند که این مدل مشخص می کند که ویژگی های فردی و تجربه رایانه به افزایش خودکارآمدی رایانه و در تداوم این مسیر به کاهش اضطراب رایانه دانشجویان منجر می گردد.

 

– رحیمی و یداللهی  رابطه اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه با رشته تحصیلی جنسیت و پیشرفت درسی زبان انگلیسی(۱۳۸۹) در یافتند که بین اضطراب رایانه و رشته تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری هست؛ بدین ترتیب که میزان اضطراب رایانه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در مقایسه با دانش آموزان رشته های دیگر کمتر می باشد. نتایج در زمینه جنسیت نشان داد که بین اضطراب رایانه و جنسیت ارتباط معنا داری وجود ندارد اما میزان اضطراب رایانه هر دو گروه نمونه (پسران و دختران) دانش آموزان ایرانی در مقایسه با میزان اضطراب رایانه افرادی که در پژوهش های دیگر مورد مطالعه قرار گرفته اند بسیار متفاوت می باشد

 

 مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :ررسی ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد