دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

تجمعی و آزمون مدل تصحیح کوتاه مدت خطا(VECM) به مطالعه ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرها می پردازیم.

 

۳-۲  جامعه آماری

این پژوهش با بهره گیری از آمارهای موجود کلان اقتصادی در ایران انجام می گردد. این آمارها را از طریق سایت داده های سری زمانی بانک مرگزی و بازار بورس اوراق بهادار تهران اسنخراج می کنیم.

۳-۳ قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

در این پژوهش از آمارهای سری زمانی سالانه بانک مرکزی و بازار بورس  بهره گیری می گردد.دوره زمانی این پژوهش ۱۳۹۲-۱۳۶۸ می باشد و تعداد مشاهدات ۲۵ مشاهده می باشد.

۳-۴ روش پژوهش

ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻫﺮ دو روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Eviwes اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. برای مطالعه فرضیه های پژوهش از اماره تی اسنیودنت بهره گیری می گردد . با در نظر داشتن این که معمولاً سریهای زمانی در مطالعه­های اقتصاد کلان ناپایا هستند و ناپایایی آنها امکان بروز رگرسیون کاذب در مطالعات تجربی را فراهم می­آورد، از این رو پایایی متغیرها با بهره گیری از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار می گیرد.به دلیل این که هدف پژوهش مطالعه ارتباط ی بلندمدت بین سرمایه ،

 مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars