دسته‌بندی نشده

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

فرقه بابیه از انحرافات مهم اجتماعی در تاریخ ایران می باشد که با فرهنگ و عقاید مردم ایران ارتباط تنگاتنگی داشته می باشد. در این پژوهش که با عنوان مطالعه زمینه های اجتماعی پیدایش بابیه در ایران شیعی انجام گرفته می باشد، با در نظر داشتن نظریات اجتماعی، به تعریف مفاهیم اصلی در جنبش‌های اجتماعی پرداخته ایم و ایدئولوژی بابیه را از منظر این نظریات و مفاهیم مورد مطالعه قرار داده ایم. پس از آن تعریف باب، معانی آن، تاریخچه ی بابیگری و رهبران و کنشگران آن را مطالعه کرده ایم. با در نظر داشتن اینکه حوادث تاریخی در بستر جامعه و تحولات آن شکل می گیرد اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوره ی بابیت مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. تأثیر استعمار به عنوان زمینه ی اجتماعی خارجی و تاثیر کشورهای استعمار گر و اهداف آن ها در رشد و شکل گیری بابیه مطالعه شده می باشد. این مطالعه از این جهت دارای اهمیت می باشد که آشنایی با فضای آن دوره و آسیب شناسی آن به شناخت جریان های انحرافی در جامعه فعلی و چگونگی تشخیص و مقابله با آن کمک می کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که عواملی همچون استبداد شدید حاکم بر جامعه در حوزه ی سیاست داخلی در کنار سیاست های نادرست خارجی مانند اعطای امتیازات به کشورهای غربی و پدیده استعمار، تأثیر قابل ملاحظه ای داشته می باشد. شرایط نامساعد اجتماعی مانند پایین بودن سطح دانش و بی سوادی در کنار شیوع بیماری های واگیر دار در این زمینه تاثیر گذار بوده می باشد. در حوزه اقتصادی نیز عدم تملک کشاورزان بر زمین های کشاورزی به همراه وضع مالیات های سنگین توسط دولت به شکل گیری این فرقه و گرایش مردم به آن تأثیر اساسی داشته می باشد.

  بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس پایان نامه ارشد

واژگان کلیدی: بابیه، جنبش، زمینه‌های اجتماعی، استعمار، وضعیت سیاسی

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 مطالعه زمینه‌های اجتماعی پیدایش بابیه در ایران شیعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: