دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 

۲-۱۴: تئوری های کاهش شکاف دیجیتالی

چنانکه می دانیم فن آوری اطلاعات  پیوند نزدیکی با پیشرفت اجتماعی دارد. اما پرسش آن می باشد که آیا این پیشرفت بدون دستیابی همه ی اقشار وگروه های اجتماعی درهمه ی نقاط دنیازن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار، شهری و روستایی، باسواد و کم سواد، اروپایی و افریقایی … به این فن آوری وامکانات آن دست یافتنی می باشد. آیا یک جامعه، در سطح محلی یا جهانی، می تواند به پیشرفت فنی نایل گردد اگر به این مسئله توجه نکند؟ راه های پرداختن به آن چیست؟ اصطلاح”شکاف دیجیتالی ” به مقصود پاسخ گویی به این گونه پرسش ها به کارمی رود. واقعیت این می باشد که شکاف دیجیتال، به عنوان یک پدیده، درهمه ی جوامع هست، اگرچه شکل بروز آن متفاوت می باشد. دیدگاه های گوناگونی نسبت به این پدیده هست .این دیدگاه ها را می توان به سه گروه متمایز تقسیم کرد:

یک) دیدگاه فن مدارانه[۱] : برخی براین باوراند که بهترین راه روبرو شدن با شکاف دیجیتالی دراختیار گذاشتن امکانات فنی همچون رایانه های شخصی، تارنما، و ارتباط سریع مخابراتی می باشد.

دو) دیدگاه مردم مدارانه[۲]: برخی دیگر تکیه را برافراد می گذارند، و معتقدند که تنها با آموزش مردم و ایجاد گروه های اجتماعی مناسب می توان بر این پدیده فایق آمد.

  بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران - دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

اسپیلبرگ[۳] ۱۹۶۶  اولین کسی بود که اضطراب را به  دو بعد اضطراب خصیصه ای[۴] و اضطراب حالتی[۵] تقسیم کرد. اضطراب حالتی به هیجا نات موقتی که با نگرانی و تنش همراه می باشد، اطلاق می گردد و اضطراب صفتی گرایش رفتاری نسبتاً پایدار و اکتسابی می باشد که اغلب به عنوان یک ویژگی شخصیتی[۱] Techno-centric view

[۲] People-centric view

[۳]Spielberger

[۴] Trait anxiety

[۵] State anxiety

 مطالعه ارتباط بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: