دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در …

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

– ۵- ۲- ۲- ۲٫ شکل‌ها

نظریه خودگردانی ذهنی به چهار شکل متجلی می‌گردد: ۱- پادشاهی یا مونارشی یا تک‌قطبی ۲- سلسله مراتبی ۳- الیگارشی یا جرگه سالاری ۴- آنارشی یا هرج‌ومرج طلبی. هر یک از این چهار شکل، جهان و مسائل مربوط به آن را به شیوه‌ی متفاوتی در نظر می‌گیرند.

۱- سبک تفکر مونارشی یا پادشاهی: شخص دارای سبک تفکر پادشاهی، فردی بااراده و مصمم می باشد. این فرد به کسی اجازه نمی‌دهد که در حل مسائل و معضلات در کار او دخالت کند. شخص دارای سبک پادشاهی تصور می‌کند، در انجام یک کار، دیگران ممکن می باشد ذهنیات خود را به او القاء کنند. افرادی که دارای سبک غالب پادشاهی هستند، با یک هدف، محرک یا نیاز در یک‌زمان برانگیخته می‌شوند. این افراد تک‌محور بوده و دنبال آن چیزی هستند که ملکه ذهنشان شده می باشد و مایل‌اند چیزها را در حیطه مسائل خودشان ببینند. افراد سبک پادشاهی اغلب در پی حل مسائل خود بوده و با سرعت موانع را پشت سر گذاشته و به‌پیش می‌تازند. آن‌ها می‌توانند تعیین‌کننده و بعضاً سرنوشت‌ساز  باشند. افراد سبک تفکر سلسله مراتبی اغلب با سلسله‌ای از هدف‌ها و با این آگاهی که تمام آن‌ها به‌طور برابری قابل حصول نبوده و بعضی از اهمیت بیشتری برخوردارند ترغیب می‌شوند؛ پس، آن‌ها تنظیم‌کننده اولویت‌ها هستند و بر همین اساس منابع و امکانات خود را به‌طور دقیقی توزیع می‌نمایند؛ افراد سبک سلسله مراتبی مایل‌اند در حل معضلات و تصمیم‌گیری‌هایشان به‌طور سازمان‌یافته و سیستمی اقدام نمایند (ژانگ و استرنبرگ، ۲۰۰۶).

  پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

۲- سبک تفکر سلسله مراتبی: فردی که دارای سبک تفکر سلسله مراتبی می باشد، هدف‌ها را به‌صورت سلسله مراتبی تنظیم می‌کند و نیاز به اولویت‌بندی هدف‌ها را درک می‌کند. این افراد بیشتر پیچیدگی‌ها را می‌پذیرند و نیاز به مطالعه همه‌جانبه مسائل را تشخیص می‌دهند، به‌دقت اولویت‌ها را مشخص می‌سازند. افراد سبک سلسله مراتبی مایل‌اند خودشان را با سازمان‌ها وفق دهند، زیرا نیاز به اولویت‌ها را احساس می‌کنند. بااین‌حال، آن‌ها مایل‌اند کارشان را مطابق میل خودسازمان‌دهی کنند، نه بر اساس اولویت‌های سازمانشان. درنتیجه، این افراد بسیار انعطاف‌پذیر هستند (استرنبرگ، ۱۹۹۷).

 ۱- سبک تفکر کلی: افراد دارای سبک تفکر کلی ترجیح می‌دهند مسائل را در حد بسیار وسیع و انتزاعی موردبررسی قرار دهند. آن‌ها به جزئیات توجهی ندارند.

۲- سبک تفکر جزئی: افراد دارای سبک تفکر جزئی روی جزئیات مسائل تأکیددارند، آن‌ها مایل‌اند به جهت‌های علمی یک موقعیت هدایت شوند، آن‌ها اهل اقدام هستند (استرنبرگ، ۱۹۹۷).

هر گروهی نهایتاً به افراد جزئی نیاز دارند. افراد کلی و جزئی به‌خوبی می‌توانند باهم کار کنند، زیرا هرکدام جنبه‌هایی را در نظر می‌گیرند که دیگری آن را نادیده گرفته می باشد (ژانگ، ۲۰۰۷)

۲- ۵- ۲- ۲- ۴٫  حوزه‌ها

نظریه خودگردانی ذهنی به دو حوزه درونی و بیرونی تقسیم می‌گردد (استرنبرگ، ۱۹۹۷):

۱- سبک تفکر درونی: افراد با سبک تفکر درونی با امور درونی سروکار دارند. آن‌ها افرادی هستند که به درون توجه می‌کنند. آن‌ها به درون‌نگری، وظیفه مداری، کناره‌گیری از دیگران و گهگاه ناآگاهی اجتماعی[۱]- Shape

[۲]- Area

 

  پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه ...

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars