دسته‌بندی نشده

دانلود کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید …

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

تکه ای از متن پایان نامه :

هر وامی بر دو پایه استوار می باشد: یکی مالی که وام دهنده به وام گیرنده می‌دهد، و دیگری اقدام وام دادن به عنوان یک کار از سوی وام دهنده. آن چه در ربا حرام شده، فزونی مالی می باشد که در بازپرداخت در برابر مال وام داده شده قرار می‌گیرد، اما اگر مقدار افزوده شده را در برابر خودکار وام دادن و نه مال وام داده شده، بنهیم، دیگر نه ربا خواهد بود و نه حرام. بدین سان کسی که وام می‌خواهد پیمان (جعاله)‌ای را اعلام می‌کند و می‌گوید: هر کس این‌اندازه به منغرامت کار) می باشد و نه ضمان دادوستدی. پایه‌ی دوم چیزی غیر از معین کردن‌اندازه و مبلغ ضمان نیست، چه اگر آن را معین نمی‌کردیم، ناگزیر بایستی دستمزد بازار را می‌پرداختیم.

برآیند آن چه گفته‌ایم این می باشد که جعاله درجایی درست می باشد که کاری در نگاه عرف، بی‌آن که جعاله‌ای در میان باشد، دارای ارزش بوده و ضمان بردار باشد و ما با جعاله، تنها مبلغ ارزش آن را قرارداد کنیم. پس، درمسأله‌ی ما جعاله درستی نخواهیم داشت؛ زیرا که کار وام دادن در نگاه مردم به خودی خود، جدا از مالی که وام داده می‌گردد، دارای ارزش و مالیتی نیست تا بتوان جعاله‌ای بر آن استوار نمود. در واقع ارزش کار وام دادن همان مالی می باشد که وام داده می‌گردد، پس ضمان دیگری برای آن پذیرفتنی نیست. پس، قرارداد کردن مبلغی افزون بر اصل وام، ناگزیر در برابر همان وام خواهد بود و نه کار وام دادن و این همان رباست.

  بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - دانلود پایان نامه ارشد

راه دوم:

روشن می باشد که ربا درجایی می باشد که عقد قرض در کار باشد و باز پرداخت آن افزون‌تر از اصل وام. اگر بتوانیم راهی را برگزینیم که پای قرارداد دیگری به میان آید و عقد قرض در کار نباشد، فزونی بازپرداخت ربا و حرام نخواهد بود. برای انجام چنین چیزی تفاوت میان دو گونه بازپرداخت را توضیح می‌دهیم.

اگر کسی هزار تومان به دوستش بدهکار باشد و برای بازپرداخت بدهی خود همین مبلغ را از بانکی وام گرفته به دوستش به پردازد، بدهی خویش را پاک کرده و بایستی در سر رسید وام، بدهی دوم را به بانک به پردازد.

در روشی دیگر، همین بدهکار می‌تواندبه بانک بگوید که از سوی او مبلغ هزار تومان به دوستش به پردازد تا او نیز در سر رسید معینی، مبلغ یاد شده را به بانک پس دهد. تفاوت نخست این دو حالت آن می باشد که در صورت نخست، شخص بدهکار پول را از بانک می‌گیرد و به بستانکار خویش می‌دهد، اما در صورت دوم بانک خود این کار را انجام می‌دهد. در این حالت مبلغ هزار تومانی که بانک به بستانکار می‌دهد، هیچ گاه به ملک شخص بدهکار

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد