دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۳- دیدگاه‌های اقتصادیآیت‌ا… صدر

 

 

با مراجعه به آراء و‌اندیشه‌های متفکران مسلمان و از میان ایشان، آیت ا.. محمدباقر صدر را می‌توان طراح جدید مطالعات و تحقیقات اقتصاد اسلامی دانست که ایده‌های جدیدتری را مطرح و افق‌های روشن‌تری را پیش روی نظریه‌پردازان و اقتصاددانان گذارد.

چنین به نظرمی‌رسد که می‌توان به تأثیر کلی ایشان در معرفی اقتصاد اسلامی در چند زمینه‌ی اساسی اشاره نمود. یکی از مباحث ایشان مطرح کردن اقتصاد اسلامی به عنوان یک کلیّت می‌باشد و این امر در واقع زمینه‌ی‌های اولیه و بسترهای مناسب برای طراحی و تدوین نظام اقتصاد اسلامی به صورت یک سیستم را فراهم آورده می باشد. در واقع ایشان در قالب مکتب اقتصادی اسلام اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداخته‌اند که برای ارایه نظام اقتصادضروری بوده می باشد. مثلاً: توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه‌های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راه‌های کشف یک ‌اندیشه‌ی منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی، کوشش در ایجاد و اکتشاف نوعی پیوند منطقی بین عناصری ‌مانند احکام مضاربه با ربا، قواعد شرکت‌ها و جعاله و ارتباط آن‌ها با بخش تولید از اهم اقدامات وی بوده می باشد.

طرح اهداف و اصول برای اقتصاد اسلامیاز دیگر اقدامات کلیدی وی محسوب می‌گردد. ایشان با ترسیم پایه‌هایی در تدوین نوعی کلیّت‌سازی در اقتصاد اسلام اهداف و اصولیبرای آن مکتب معرفی نمود. وی اغلب از اصولی زیرا عدالت اجتماعی، مالکیت مختلطو آزادی محدود در اقتصاد اسلام نام می‌برد.

 

بخش دیگری از نظریه‌ی اقتصادی آیت‌ا… صدر ناظر به زمینه‌‌سازی برای نوعی بینش سیستمی بین اقتصاداسلامی و سایر زیر مجموعه‌هایاین سیستم دردین اسلام می‌باشد. ایشان معتقدند، نه تنها بین عناصر مختلف اقتصاد اسلامی پیوند ریشه‌ای مستقر می باشد بلکه بین مکتب

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد