مفهوم تقلب

در تعریف تقلب بین صاحب‌نظران اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص باورز (۱۹۶۴) اولین کسی بود که پیرامون تقلب در موسسات آموزش عالی دست به مطالعه گسترده­ای زد وی تقلب را به معنی محدودش مورد استفاده قرار می‌دهد و آن را مثلاً شامل سرقت ادبی نمی‌داند. اما مکینتاش(۱۹۷۷) تقلب را به عنوان یک تخلف در برابر اصول درست، عدالت و نیز تخلف در برابر قوانین خاص با معیار رفتار تعریف می‌کند. پرسکات (۱۹۸۹) نیز تقلب را به یک رفتار فریبکارانه می‌داند که در آن کوشش­های یک فرد یا کوشش­های دیگران به خوبی نشان داده نمی‌شود.

رامامورتی و اولسن (۲۰۰۷) تقلب را یک تلاش انسانی که فریب، هدف شدت گرفتن آرزو، ریسک دستگیری، تخطی از اعتماد، توجیه عقلی و مواردی از این قبیل را می‌دانند. به نظر آن‌ها تقلب دانشگاهی، نمایش غیر واقعی یک شخص از دانش فردی خویش یا وانمود کردن خویش به مثابه فردی باسواد و آگاه با استفاده از راه­ها و شیوه­های دروغین و فریب آمیز تعریف شده است.

انواع تقلب تحصیلی

تقلب تحصیلی انواع گوناگونی داشته و تقسیم‌بندی‌های متعددی برای آن پیشنهاد شده است. در دنیای رقومی قرن بیست و یکم تقلب تحصیلی دامنه وسیعی از چاپ مقالات دریافت شده از طریق اینترنت، تا استفاده از وسایل گوناگون الکترونیکی به منظور تقلب را شامل می‌شود. رتینگر و کرامر(۲۰۰۹) ضمن تقسیم انواع تقلب تحصیلی به تقلب در آزمون و تقلب در تکالیف درسی اشاره نموده‌اند؛ و برای هر یک نمونه­هایی ذکر کرده­اند.

تقلب در آزمون مانند:

استفاده از یادداشت­های غیرمجاز در آزمون باز یا آزمون­های منزل

  راهنمای قدم به قدم ایمیل مارکتینگ 

استفاده از یادداشت‌های غیرمجاز در آزمون­های کلاس

رونویسی پاسخ آزمون باز یا حل آزمون در منزل از روی شخص دیگر

رونویسی آزمون کلاسی از روی شخص دیگر

اجازه دادن و اجازه گرفتن برای رونویسی پاسخ­های آزمون

تقلب در تکالیف درسی:

ارائه مقاله‌ای که از جای دیگر گرفته شده است

رونویسی کردن تکلیف از تکلیف شخص دیگر

اجازه دادن به سایر افراد برای رونویسی کردن تکلیف منزل

انجام تکلیف توسط شخص دیگر