در منطقه
O10 تاسیس امکان اقامتی و پذیرایی مناسب با فضاهای جانبی تامین کننده نیاز گردشگران سازگار با شرایط بومی منطقه
O11 ایجاد تله کابین بریا دسترسی به مسیرهای صعب العبور دارای جاذبه
O12 ایجاد زیر ساخت های ضروری گردشگری
O13برنامه ریزی برای انواع فعالیتهای گردشگری در منطقه
O14 ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی نظیر سرویس بهداشتی در مناطق گردشگر پذیر
O15 ایجاد کارگاههای تولید و مراکز فروش صنایع دستی
O16 اجرای برنامه های فرهنگی برای مردم منطقه برای آشنا شدن بهتر مردم با پدیده گردشگری
O17 ایجاد فرصت های شغلی برای انواع نیروی کار
O18امکان جذب بخشی از گردشگران ورودی به استان با توجه به نزدیکی به تهران
O19 ایجاد مراکز اطلاع رسانی فعال برای راهنمایی گردشگران در مبادی خروجی و ورودی منطقه
O20 ایجاد سایت اینترنتی برای معرفی مناظر دیدنی، تفریحی، و تاریخی نقاط سوادکوه
O21 برنامه ریزی گردشگری با قطار توریستی و توقف با بازدید از جاذبه های بی نظیر منطقه به صورت تورهای یکروزه و نیم روزه
O22 تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری برای ایجاد اماکن اقامتی ، پذیرایی، تفریحی
O23 الزام به رقابت با مسیر های ورودی استان بخصوص کند وان و هراز
تهدیدها
T1 تخریب محیط زیست طبیعی و جنگلها
T2 تجمع زباله در طبیعت
T3 تغییر کاربری ارامنی از کشاورزی و جنگلی به مسکونی و گردشگری
T4 ایجاد ترافیک در شهرها و روستاها بخصوص واقع در مسیر اصلی
T5 تغییر در قیمت ارزاق عمومی
T6 تخریب بافت سنتی روستایی
T7 الودگی صوتی در تجمع گاههای روستایی
T8 تغییر در الگوی رفتار مردم محلی
T9 تغییر در ترکیب جمعیت
شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها ، ابزارهای مهمی است که می توان بدان وسیله اطلاعات را مقایسه کرد و با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمود : استراتژی SO، استراتژی wo، استراتژی ST، استراتژی WTمقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه استراتژی تهدید ها و فرصت ها و نقاط قوت و ضعف است و به قضاوت های دقیق و خوبی نیاز دارد . در ضمن اینکه چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل مقایسه وجو ندارد.
در اجرای استراتژی so (تهاجمی) در واقع از فرصت های خارجی بهره برداری می شود و همواره ترجیح بر این است که بتوان با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری کرد.
معمولا برای رسیدن به چنین موقعیتی باید در آغاز از استراتژی wo، st یا wt استفاده نمود.هنگامی که یک طرح یا برنامه ای دارای نقاط قوت و ضعف عمده است ، می کوشضد این نقاط ضعف را از بین ببرد یا انها را به نقاط قوت تبدیل کند. هدف استراتژی wo (تعالی) این است که با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج سعی می شود نقاط ضعف داخلی بهبود یابد .گاهی د رمحیط خارج فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد ولی به سبب داشتن ضعف داخلی نمی توان از این فرصت ها بهره برداری کرد . یکی از راههایی که بتوان از استراتژ

  پایان نامه با کلید واژه هایمدلول عقد، اصل برائت، روح قانون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید