– موقعیت بندر امیرآباد
بندر امیرآباد در شمال شهرستان نکا و بهشهر در سواحل جنوبی دریای خزر در استان مازندران قرار دارد. طول بازوی غربی و شرقی بندر به ترتیب ۹۱۰ و ۵۰۰ متر میباشد. بندر امیرآباد در محدوده “۲۶’ ۱۸? ۵۳ الی “۴’ ۲۶? ۵۳ طول شرقی و “۴۰’ ۵۰? ۳۶ الی “۵۲’ ۵۱? ۳۶ عرض شمالی قرار گرفته و در برگیرنده ۱۱کیلومتر عرصه ساحلی میباشد. این بندر از شرق به منطقه حفاظت شده میانکاله و از غرب به تأسیسات کشتی سازی صدرا و نیروگاه نکا منتهی میشود.
موقعیت ممتاز ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، تفکر ایجاد بندری بزرگ و مدرن را در دریای خزر تقویت نمود. پس از مطالعات و تحقیقات فراوان و بررسی مزیتهای منطقه، عملیات اجرایی ساخت بندرامیرآباد از سال ۱۳۷۵ آغاز شد. وجود پتانسیلها و استعدادهای بالقوه و مکانیابی مناسب، موجب شد در سال ۱۳۷۶ از سوی شورای عالی مناطق آزاد بعنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده و مسئولیت آن به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار گردد. بندر امیر‌آباد در سال ۱۳۷۹ در زمینی به مساحت۶۰ هکتار تأسیس شدو ازسال ۱۳۸۰ با یک پست اسکله رسماً شروع به فعالیت کرد و درمدت کوتاه فعالیت خود توانست مورد استقبال تجار، و سرمایهگذاران قرار گیرد.
بندر امیر‌آباد یکی از بنادر جدید کشور است که در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر قرار گرفته است و نقش مهمی را از لحاظ خطوط ارتباطی حمل و نقل چند وجهی و همچنین کریدور شمال و جنوب دارا می‌باشد. نزدیکی نسبی به مراکز جمعیتی و بازار مصرف و شبکه ریلی که با اتصال به سرزمین ایران تا مرزهای ورودی در بندر‌عباس(خلیج فارس) تا کشورهای حوزه دریای خزر وجود دارد از قابلیت‌های بالقوه توسعه آتی بندر به حساب می‌آید.
امیر‌آباد تنها بندر در شمال کشور است که به شبکه ریلی متصل بوده و از پس‌کرانه‌های بالقوه و بالفعل توانمندی برخوردار است. این بندر از طریق شبکه راه‌آهن سراسری به بندر شهید رجایی و بندر امام‌خمینی در جنوب کشور متصل شده است. بندر امیر‌آباد علاوه بر امکان جابجایی کالاهای تخلیه شده در بندر به وسیله شبکه ریلی کشور، دارای اسکله رو-رو مخصوص حمل واگن می‌باشد[۳۲].
شکل(۳-۲) بندر امیرآباد
امکانات و مزایای منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد
امیرآباد بهعنوان بزرگترین بندر حاشبه دریای خزر دارای، تنها بندر شمالی متصل به شبکه ریلی کشور و ارتباط با بنادر جنوبی کشور میباشد که دارای ویژگیهای مهم زیر است.
* احداث ۳۴ پست اسکله در فاز نهایی با ظرفیت جابجایی ۱۵ میلیون تن کالا
* برخورداری از اسکله رو – رو کامیون و قطار جهت حمل یکسره و ترانزیت کالا
* اختصاص اراضی وسیع پشتیبانی ( ۱۰۰۰ هکتار ) برای سرمایهگذاری جهت ایجاد صنایع مختلف تولیدی، خدماتی، نفت و پتروشیمی و …
* نزدیکی با صنایع کشتی سازی صدرا ، نیروگاه نکاء و پایانه نفتی
* بهرهمندی از تجهیزات مدرن مخصوص فعالیتهای کانتینری ( گنتریکرین و ترانستینر)
* برخورداری از اکوسیستم منحصر به فرد نیمرخ شمالی البرز ، متشکل از کوه، جنگل، جلگه و بناهای تاریخی و همجواری با شبهجزیره زیبای میانکاله جهت توسعه توریسم.
شکل (۳-۳) طرح توسعه بندر امیرآباد
در سال ۱۹۹۳ وزرای حمل و نقل کشورهای اروپایی در اجلاس کمیسیون اروپا در هلسینکی، مسیر جدیدی بنام کریدور بین المللی ترانزیت شمال – جنوب ( کریدور شماره ۹) را معرفی نمودند و با امضاء توافقنامه بین سه کشور ایران ، روسیه و هندوستان در سال ۲۰۰۰ میلادی، این مسیر رسمیت یافت. این کریدور از بندر هلسینکی در شمال اروپا شروع و پس از عبور از روسیه و بنادر حاشیه دریای خزر به ایران متصل و ضمن عبور از خاک ایران و بنادر جنوبی خلیج فارس تا کشورهای شبه قارههند، جنوب و شرق آسیا امتداد مییابد. در این کریدور ضمن استفاده از سیستم حمل و نقل مدرن، فاصله زمانی حمل کالا تا نصف و هزینه حمل نیز تا ۳۰% نسبت به مسیر کانال سوئز کاهش مییابد. کریدور بین المللی ترانزیت شمال – جنوب از مهمترین مسیرهای ارتباطی دنیا محسوب شده و از آن به عنوان کریدور حمل و نقل قرن بیست و یکم آسیا، اروپا یاد میشود. کوتاهی مسیر،‌ ارزانی حمل کالا به همراه امنیت کامل و نقاط تلاقی متعدد آن با کریدورهای آکتید و تراسیگا از ویژگیهای مهم کریدور شمال – جنوب میباشد[۳۲].
۳-۵- مشخصات باد و موج منطقه
مشخصات باد و موج منطقه مربوط به موقعیت طول جغرافیایی “۲۰’ ۲۰? ۵۳ شرقی و عرض جغرافیایی “۱۰’ ۱۶? ۳۶ درجه شمالی میباشد. با توجه به اطلاعات باد و موج دوره ۱۱ ساله ناحیه مرزی مربوط به سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ میلادی، سریزمانی و گلموج و گلباد منطقه را ترسیم میکنیم[۳۲].
شکل ۳-۴ گلموج آب عمیق در ناحیه مرزی را نشان میدهد، با توجه به این شکل امواجی که به این منطقه میرسند، دارای جهتهای غالب شمال، شمال غربی و شمال شرقی هستند. بر اساس گلموج آب عمیق جهت غالب موج در ناحیه دور از ساحل، در راستای شمال با ارتفاع بیش از ۵ متر میباشد. با توجه به اینکه ارتفاع امواج در آبهای عمیق و نیمه عمیق خزر بالاست از اینرو امواج زیر نیم متر به عنوان معیار آرامش در ترسیم گلموج آب عمیق در نظر گرفته شدهاست و به‌طور متوسط ۳۶% از ایام سال، ارتفاع امواج در آب‌های دوردست منطقه کم‌تر از ۵/۰ متر می‌باشد.
شکل ۳-۵ سریزمانی ارتفاع مشخصه امواج در آب عمیق درناحیه مرزی را نشان میدهد که بر اساس سریزمانی ارتفاع موج در ناحیه دور از ساحل برای دوره زمانی ۱۱ ساله مربوط به سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳، بیشترین ارتفاع موج مربوط به سال ۱۹۹۳ است که ارتفاع موج به ۱۸/۵ متر میرسد (شکل ۳-۵شکل(). اما تداوم بیشتر امواج بلند مربوط به سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۷ میباشد.
شکل (۳-۴) نمایش گلموج آب عمیق در ناحیه مرزی
شکل(۳-۵) نمایش سریزمانی موج آب عمیق در ناحیه مرزی
شکلهای ۳-۶ و ۳-۷ به ترتیب گلباد و سریزمانی سرعت باد در آب عمیق درناحیه مرزی را نشان میدهد که بر اساس سریزمانی سرعت باد در ناحیه دور از ساحل برای دوره زمانی ۱۱ ساله مربوط به سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳، بیشترین سرعت باد مربوط به سال ۱۹۹۳ است که سرعت باد حدود ۶/۱۹ متربرثانیه میباشد. با توجه به اینکه سرعت امواج در آبهای عمیق و نیمه عمیق خزر بالاست از اینرو سرعت زیر دو و نیم متر بر ثانیه به عنوان معیار آرامش در ترسیم گلباد آب عمیق در نظر گرفته شده است و به‌طور متوسط ۱۴% از ایام سال، سرعت امواج در آب‌های دوردست منطقه کم‌تر از ۵/۲ متربرثانیه می‌باشد. (شکل ۳-۶ و شکل ۳-۷).
شکل (۳-۶) نمایش گلباد در آب عمیق در ناحیه مرزی
شکل (۳-۷)نمایش سریزمانی باد در آب عمیق در ناحیه مرزی
۳-۶-مشخصات توپوگرافی و عمقنگاری منطقه
به منظور استخراج شرایط امواج در محدوده بندر، دقت مدل با استفاده از هیدروگرافهای محلی و ریزنمودن المان‌بندی، بهینه گردیده است. بر اساس دادههای هیدروگرافی با مقیاسهای مختلف ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰ از نقشههای اسکن شده دادههای هیدروگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ برداشت شده از موقعیت بندر، مشبندی و فایل عمقنگاری جهت مدل انتقال موج از آب عمیق به آب کم عمق ساخته شده است.
شکل ۳- ۸ تغییرات سطح آب در حوالی بندر و فراساحل را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود ارتفاع آب در حوالی بندر حدود ۲ متر میباشد که با دور شدن از بندر عمق آب افزایش مییابد بطوریکه ارتفاع آب در ناحیه فراساحل به حدود ۲۵ متر نیز میرسد.
شکل (۳-۸) عمق آب در حوالی بندر و فراساحل
شکل ۳- ۹ نقشه عمقنگاری منطقه با مقیاس ۱:۵۰۰۰ در حوالی بندر و فراساحل را نشان میدهد.
شکل (۳-۹) نقشه عمقنگاری با مقیاس ۱:۵۰۰۰
شکل ۳-۱۰ عمقنگاری در محدوده بندر را نشان میدهد. که در این محدوده عمق آب از ۲ متر درحوالی بندر تا حدود ۸ متر در فراساحل تغییر میکند.
شکل (۳-۱۰) عمق نگاری در محدوده بندر
۴- فصل چهارم:
نحوه برپایی
و
اجرای مدلها
۴-۱- مدلسازی انتقال موج از آبعمیق تا محدودهی مطالعاتی بندر
معرفی هندسه و شرایط طبیعی مسئله به مدل از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. برای رسیدن به یک طرح بهینه باید میان دقت و زمان اجرای مدل تعادل برقرار نمود. یک مدل بهینه مدلی است که در محل‌های مورد اهمیت حداکثر دقت و در محل‌های دیگر دقت کافی را دارا باشد، تا زمان اجرا به حداقل ممکن کاهش یابد، براین اساس به منظور استخراج شرایط امواج در محدوده بندر، ابتدا از یک مدل با ابعاد و شبکهبندی بزرگتر، برای منطقه فرا ساحل استفاده شده است و سپس با استفاده از هیدروگراف‌های محلی و ریز نمودن المان‌بندی در نزدیکی بندر، دقت مدل بهینه گردیدهاست.
برای مدلسازی منطقه فراساحل(ازعمق ۲۵ متری تا عمق ۸متری) از اطلاعات باد و موج مربوط به مرز فراساحلی که در موقعیت طول جغرافیایی”۲۰’ ۲۰? ۵۳ شرقی و عرض جغرافیایی “۱۰’ ۶۱? ۳۶ شمالی قرار دارد، استفاده شده است، که اطلاعات مرز فراساحل ازخروجی، پروژه شبیهسازی امواج ایران (ISWM)46 بهدست آمده است. در مدل کوچکتر(ازعمق ۸متری تا بندر) با شبکهبندی ریزتر، از خروجیهای مدل قبل بهعنوان شرایط مرزی استفاده شدهاست، بهعبارت دیگراز شبکهبندی درشت فراساحلی دریک خط با مختصات ابتدایی طول جغرافیایی”۲۰’ ۱۸? ۵۳ شرقی و عرض جغرافیایی “۱۰’ ۵۳? ۳۶ درجه شمالی و مختصات انتهایی طول جغرافیایی “۲۰’ ۲۸? ۵۳ شرقی و عرض جغرافیایی “۱۰’ ۵۲? ۳۶ درجه شمالی خروجی گرفته شده که این خروجی بهعنوان اطلاعات ورودی در شبکه ریزتر استفاده شده است، که این امر به تدقیق روند مدلسازی کمک شایانی میکند.
برای مدلسازی هندسی محدوده مطالعاتی، ازنقشه عمقنگاری که در فصل قبل توضیح داده شد مدل رقومی تهیه میگردد، از آنجایی که نرمافزار مایک۲۱ تنها قابلیت مدلسازی شبکه بندی مثلثی را دارد، محدودهی مطالعاتی به المانهای کوچک مثلثی غیر یکنواخت از مساحت ۵۰۰۰۰۰ مترمربع در آب عمیق تا ۲۵۰۰ مترمربع در قسمت کمعمق تقسیمبندی میشود، براین اساس محدوده مطالعاتی از ۱۲۰۷ گره۴۷ و ۲۱۶۸ عضو۴۸ تشکیل شده است.
نحوه المان‌بندی محدوده مدلسازی انتقال امواج آب عمیق به آب کمعمق در شکلهای۴-۱ و۴-۲ نشان دادهشدهاست. همانطور که مشاهده میشود، مثلثهای مشبندی را میتوان مثلث متساویالاضلاع در نظر گرفت، با این فرض طول اضلاع در آب عمیق حدود ۳۵۰ میباشد و با نزدیکتر شدن به بندر طول اضلاع کمتر میشود، بطوریکه در آب کمعمق نزدیک بندر این طول در حدود ۷۵ متر میشود.
شکل (۴-۱) نحوه ساختار شبکهبندی عمقنگاری جهت انتقال موج
شکل (۴-۲) نحوه ریز شدن شبکهبندی عمقنگاری در محدوده بندر
۴-۲- تعیین گامزمانی۴۹ حل معادلات
تعیین گامزمانی حل معادلات یکی از مراحل مهم در برپایی مدل می‌باشد و مقدار آن بستگی به شبکه‌بندی و سرعت گروهی امواج دارد. کاهش گامزمانی از طرفی باعث افزایش صحت در نتایج میشود ولی از طرفی دیگر زمان اجرای مدل را بسیار طولانی میکند و افزایش گامزمانی از سویی باعث کاهش مدت اجرای مدل و از سوی دیگر سبب کاهش دقت شبیه‌سازی و افزایش امکان ناپایداری مدل میگردد. بر اساس سریزمانی دادههای باد و موج منطقه، مقدار گامزمانی برای اجرای مدل موج، جریان و رسوب ۱۰۸۰۰ ثانیه (۳ ساعت ) انتخاب گردید.
با توجه به اینکه برای مدلسازی موج، جریان و رسوب پروژه از یک سیستم کامپیوتری با مشخصات windows xp و core processor 5000+2/61 GHZ,2GB of RAM استفاده شده است، زمان اجرای مدل موج در محدوده فراساحل و ساحل به ترتیب ۲۱۶ و۳۱۰ ساعت و همچنین زمان اجرای مدل جریان و رسوب نیز به ترتیب ۱۰۸ و ۳۸ ساعت بوده است.
۴-۳- ضرایب ثابت مدلسازی

  پایان نامه با کلمات کلیدیپایه، اوربیتال، لایه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید