دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی می باشد به گونه ای که شاخص آزادسازی مالی این کشورها در سا لهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته می باشد. متوسط عبارت اند از: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت مانده مطالبات بانکها از بخش خصوصی و دولتی به تولید. شاخصی که در بیشتر مطالعات تجربی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد نسبت مطالبات بانکها از بخش خصوصی به تولید می باشد.

شاخص کیفیت نهادهای قانونی از تر کیب شاخصهای ریسک قانونی، اقتصادی و سیاسی کشورها شامل حاکمیت قانون و اجرای آن، کیفیت سیاست های بروکراتیک، کشمکش داخلی و خارجی، شفافیت دموکراسی، فساد، محیط سرمایه گذاری به دست می آید. این شاخص ترکیبی، در واقع سطح کل توسعه نهادی و قانونی را نشان میدهد.

شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی به این توضیح سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته می باشد ولی اثربخشی این سیاست در کشورهایی که از کیفیت نظارتی  مقررات احتیاطی بالایی برخوردارند، بالاتر می باشد ب هدست می آید:

کد صفر : در کشور هیچ نوع مقررات نظارتی  احتیاطی مناسب برای نظارت بر بانکها وجود نداشته باشد.

کد یک : حداقل برنامههای نظارتی هست و ترتیباتی نیز اتخاذ شده می باشد که وضعیت نظارتی را با نظام بازار تطبیق دهد ولی نظارت در مراحل خیلی اولیه قرار دارد.

کد دو : مقررات احتیاطی مطابق کمیته بال تنظیم شده می باشد ولی تا به حال به طور کامل اجرا نشده می باشد.

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی ...

 مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars