دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

موفقیت تحصیلی افراد از موضوعات مهمی می باشد که تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد . نیاز به پیشرفت یکی از نخستین انگیزه هایی می باشد که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . همچنین در خانواده هایی که والدین با کتاب، روزنامه و مطالعه سروکار دارند علاقمندی فرزند هم به مطالعه و بخصوص درس افزایش می یابد. یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای در نظر داشتن سرمایه‌های اجتماعی می باشد. از این‌رو سرمایه‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید. اعتماد اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی. به عقیده بعضی صاحب نظران، اعتماد مهمترین بعد سرمایه اجتماعی می باشد و ابعاد دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف جامعه (شامل: اعتماد به خود، خانواده، دوستان، نهادهای رسمی و غیر رسمی و همچنین مشاغل اجتماعی)، ارزیابی می کند. هدف پژوهش ازنوع میدانی می باشد که مبتنی پارادایم ِِپژوهشی آمیخته بوده و با بهره گیری ازروش پژوهشی کیفی و کمی  انجام شده می باشد .

روش مطالعه از سویی توصیفی وازسوی دیگرتحلیلی بود . برای ابزار گرد آوری داده ها علاوه براستفاده از منابع کتابخانه ای از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها بهره گیری گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس می باشد که شامل ۲۹ جمله ناتمام می باشد که آزمودنی با تکمیل هر جمله ناقص پرسشنامه را تکمیل می کند .همچنین پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس گروه کندی دارای ۱۵ سوال می باشد که هر سه سوال یک بعد از ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، ارتباطات اجتماعی غیررسمی، بخشش و روحیه داوطلبی، معاشرت ها و دوستی ها، مشارکت مدنی) را مورد مطالعه قرار میدهد. اما بخش دیگر پژوهش که منجر به پاسخگویی به سؤالات پژوهش گردد و فرضیه‌های پژوهش را آزمون کند به صورت میدانی صورت می‌گیرد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان  دانشگاه پیام نور شهر پاکدشت  به تعداد۴۰۰ نفرمربوط به سال ۹۲- ۹۱ می باشند .

  بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران - پایان نامه کارشناسی ارشد

از فرضیه های پژوهش نتیجه گیری می گردد که بین مولفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد ،روابط اجتماعی پیوندهای اجتماعی ،همیاری ،مشارکت ،معاشرت ) باسایر ابعاد پیشرفت تحصیلی  همبستگی ورابطه ای معنا داروجوددارد

کلید واژه :سرمایه اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،اعتماد اجتماعی ،  انگیزه ، دانشجویان دانشگاه پیام نور

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars