دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

درنمی‌آید، بلکه به طور مستقیم از بانک به ملک بستانکار در می‌آید. پس، در حالت نخست به راستی وامی از بانک گرفته شده، اما درحالت دوم وامی گرفته نشده می باشد. ریشه ضمان این شخص در برابر بانک درصورت نخست، همان وام گرفتن می باشد، اما در حالت دوم دستوری می باشد که شخص به هزینه کردن مالی به بانک داده می باشد و زیرا بانک این مبلغ را به دستور او هزینه کرده، او نیز ضامن آن خواهد بود. بدین سان این بدهکار از عهده‌ی بدهی دوست خویشهمراه باشد که دارای ارزش می باشد، می‌توان بر آن جعاله‌ای قرارداد نمود؛ مانند این که بستانکار در شهر دیگری می باشد و بانک بایستی با انجام کاری بیش‌تر، زیرا مسافرت بدهی‌اش را به او برساند. در چنین جاهایی می‌توان مزد کارهای جنبی بانک یا شخصی دیگر را براساس جعاله پرداخت.

راه سوم:

این راه در همه‌ی گونه‌های وام کاربرد ندارد، تنها در وام‌هایی که در شهری دیگر به کسی داده می‌گردد می‌توان از این راه بهره جست. برای نمونه اگر کسی در تهران از بانکی درخواست کند که به نماینده او در شیراز مبلغی را به عنوان وام به پردازد و بانک هم این کار را انجام دهد. از آن جا که در بازپرداخت وام اصل آن می باشد که در همان شهری باشد که وام را در آن گرفته‌اند، این شخص بایستی وام خود را در شیراز پس دهد، اما او توان چنین کاری را ندارد و می‌خواهد وام خود را پس از بازگشت از سفر در تهران به پردازد. در چنین جایی بانک می‌توانددر برابر گذشت از حق دریافت وام در شیراز، مبلغی افزون‌تر را از این شخص بگیرد و وام را هم در تهران بازپس گیرد. چنین مبلغی در واقع ربا نیست، بلکه بهایی می باشد که بانک در برابر چشم پوشی از حق خویش، می‌ستاند.

  پایان نامه ارشد رشته عمران: آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

البته بایستی بدانیم که این راه در همین موارد نیز، همیشه کارایی ندارد و گاهی هم دچار ربا می‌گردد؛زیرا: اگر قرارداد این شخص با بانک بدین گونه می باشد که حتی اگر وام خود را در شیراز هم به پردازد، بایستی مبلغ اضافی را بدهد، این خود ربای آشکار می باشد. آری اگر چنین قراری نگذارند، شخص می‌تواندبه هنگام سررسید وام خود از بانک دیگری در شیراز بخواهد که وام او را به بانک نخست به پردازد و بدین‌سان از دادن مبلغ افزون‌تر رهایی یابد. با امکان چنین چیزی کدام بانک می باشد که وام‌های این گونه دهد و هیچ سودی هم دریافت نکند.

راه چهارم:

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد