دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل

تکه ای از متن پایان نامه :

-۲) عدالت سازمانی

 • مقدمه

عدالت والاترین ارزش انسانی و گوه ری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر می باشد . آرمان اصلی بشر ها رسیدن به عدالت می باشد (رامین مهر و همکاران؛ ۱۳۸۸). عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی بشر­ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده می باشد. امروزه با در نظر داشتن تأثیر فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی معنای برابری و تساوی دادگری و انصاف داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل می باشد (صادقی؛۱۳۹۰) .

بطور کلی برای عدالت سازمانی  با در نظر گرفتن جنبه­های مختلف آن می­توان تعاریف فراوانی در نظر گرفت. که در اینجا به چند مورد از آن­ها اشاره خواهد گردید.

 • ادراک کارکنان از انصاف و رفتارهای عادلانه شغلی (شاه[۱] ، ۲۰۱۱)
 • عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد (شاه، ۲۰۱۱)
 • مطالعه برابری در کار (رامین مهر و همکاران؛ ۱۳۸۸).
 • زوقبی و همکاران از نظریه پردازان دیگری هستند که توجه وضعی به عدالت دارند و تشخیص اکثریت را ملاک  فوق می­دانند و معتقد می باشد که هرچیزی که اکثریت کارکنان آن را عادلانه بنامد عدالت سازمانی می باشد (زقبی [۲] و همکاران ، ۲۰۱۲)
 • از دیدگاه وانگ عدالت سازمانی بر انتظار کارمندان از رفتار عادلانه یک سازمان و عاملین آن دلالت دارد (وانگ و همکاران، ۲۰۱۲).
 • عدالت را ادراک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آن­ها تعریف می­گردد ( چنورت [۳]و همکاران، ۲۰۱۳).
 • ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ (اگروال[۴] ، ۲۰۱۴)
  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

    
   Widget not in any sidebars
      

 • اﺣﺴﺎس ادراک ﺷﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد (ابکا- آتینگا، ۲۰۱۳).
  پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

[۱] Shah

[۲] Zoghbi

[۳] Chenvert

[۴] Agarwal

 مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: