دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه ارتباط بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا 

تکه ای از متن پایان نامه :

– ۴- ۲٫ اهداف جزئی

 1. تعیین ارتباط بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و توجه عاطفی کارکنان
 2. تعیین ارتباط بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و توجه شناختی کارکنان
  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

    
   Widget not in any sidebars
      
 3. تعیین ارتباط بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و توجه رفتاری کارکنان
 4. تعیین ارتباط بین توجه کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر بر اساس متغیرهای دموگرافیک آن‌ها (جنس، سن، سابقه شغلی و تحصیلات).

۱- ۵٫ فرضیه‌های پژوهش

۱- ۵- ۱٫ فرضیه اصلی

بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان ارتباط هست.

۱- ۵- ۲٫ فرضیه‌های فرعی

 1. بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و توجه عاطفی کارکنان ارتباط هست.
 2. بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و توجه شناختی کارکنان ارتباط هست.
 3. بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و توجه رفتاری کارکنان ارتباط هست.
 4. بین توجه کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر بر اساس متغیرهای دموگرافیک آن‌ها (جنس، سن، سابقه شغلی و تحصیلات) تفاوت هست:

۴ – ۱٫  بین جنسیت کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر تفاوت هست.

 • سبک تفکر سلسله مراتبی: فرد دارای سبک تفکر سلسله مراتبی، تمایل دارد کارهای زیادی را انجام دهد و برای آن چیز که انجام می‌دهد، چگونگی، موقعیت آن، نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت‌بندی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، توجه خود رابین چند کار اولویت‌بندی شده، توزیع می‌نماید (همان منبع).
 • سبک تفکر الیگارشی: فرد با سبک تفکر الیگارشی، تمایل دارد در همان محدوده زمانی کارهای زیادی انجام دهد، بدون اینکه هیچ اولویتی قائل گردد (همان منبع).
 • سبک تفکر آنارشی: افراد با سبک تفکر آنارشی، بیشتر از انجام دادن کارها «چگونه»،«کی»،«کجا» و «چه» انجام کارهایی لذت می‌برند که در خصوص آن اختیار لازم را داشته باشند و تمایل دارد روش‌های تصادفی را برای حل مسائل به کار گیرد، از نظام‌ها، قواعد، دستورالعمل‌ها و به‌طورکلی از هر نوع محدودیتی بیزار می باشد (همان منبع).
  دانلود : بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل

[۱]- Hierarchical

[۲]- Oligarchic

[۳]- Anarchic

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: