دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان …

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

ـ شاخص انسجام اجتماعی

ـ شاخص اعتماد اجتماعی

۲-۳-۱۰-۱-مشارکت اجتماعی

شرکت فعالانه انسانها درحیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به طورکلی تمامی ابعاد حیات می باشد. مشارکت اجتماعی به آن دسته ازفعالیتهای ارادی دلالت دارد که ازطریق آن اعضاء یک جامعه درامورمحله، شهرو روستا به طورمستقیم یا غیرمستقیم درشکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند( تبریزی ، ۱۳۷۵).شبکه های مشارکت مدنی یکی ازاشکال ضروری سرمایه اجتماعی می باشند و هرچه این شبکه ها درجامعه ایی متراکم ترباشند احتمال همکاری شهروندان درجهت منافع متقابل بیشتر می باشد. شبکه های مشارکت مدنی هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت می کنند. این هنجارها شبکه های ارتباطی که به کسب حسن شهرت و وفای به عهد وپذیرش هنجارهای رفتارجامعه محلی متکی می باشد را تقویت می گرداند. شبکه های مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل می کنند و جریان اطلاعات را در ارتباط با قابل قبول بودن افراد بهبود می بخشند.”(پاتنام ، ۱۳۸۰) درکار پاتنام مشارکت به دوحوزه عمومی و داوطلبانه تقسیم می گردد. حوزه عمومی به مشارکت درانتخابات و مسائل مربوط به وظایف شهروندی می باشد و درامرداوطلبانه انواع مشارکتهایی می باشد که به خواست فرد انجام می پذیرد.

 

 

فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می نماید :

هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی۴ هستند .

هنجارهایی که خودجوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند .

ساخت مندیهای برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و می توانند از ایدئولوژی ، فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند .هنجارهایی که

 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: