دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی درباره : آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون …

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

ودرجایی دیگر به طور صریح، موضوع را اظهار می‌کند. و می‌گوید مفهوم عدالت به خودی خود جنبه‌ی علمی ندارد و با ابزار علمی قابل دیدن و آزمایش نیست، بلکه یک برداشت اخلاقی می باشد (لان فکره العداله نفسها لیست علمیه ولا امراحیا…)

نظام‌های دیگر اقتصادی مانند سوسیالیسم و سرمایه‌داری در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هریک از این نظام‌ها نهفته می باشد. زیرا: نظام اقتصادی اسلام سرمایه‌داری را به رسمیت نمی‌شناسد و نظام و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این می باشد.

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

امّا جامعه‌ی اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد زیرا: اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکل مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته می باشد. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه می باشد: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی، درباب آزادی محدود اقتصادی، آیت‌ا… صدر معتقد می باشد که دو قید مانع اطلاق مالکیت خصوصی در اسلام می‌گردد. قید نخست شخصی و دررونی می باشد و برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت می باشد آن گونه که اسلام آموخته می باشد. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده می باشد. امّا قید دوم که قیدی عینی و واقعی می باشد و در قانون به دقت مشخص شده می باشد در دو سطح کاربرد دارد. در سطح بالا منابع کلی شریعت اسلام مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند ربا، احتکار و مانند آن را باز داشته می باشد ودر سطح دیگر اصل اشراف اما امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع و آزادی‌های عمومی مقرر کرده می باشد.

 

در باب عدالت اجتماعی آیت‌ا… صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فایده در باب ارتباط‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌گردد که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی تکامل عمومی و توازن اجتماعی تقسیم می‌گردد.

آیت ا.. صدر معتقد می باشد که اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد مارکیستی که مدعی علمیت می باشد علم نیست، اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری می باشد که کارش تغییر واقعیت می باشد و نه تفسیر آن، زیرا: وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی می باشد که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد