مقالات و پایان نامه ها

تصمیم گیری مشارکتی و تعاریف آن از نظر علم روانشناسی

تصمیم گیری مشارکتی ۲-۹-۱- تصمیم گیری مشارکتی و تعاریف آن فرنچ و همکاران (۱۹۶۰) مشارکت در تصمیم گیری را فرآیندی تعریف کرده که در آن کارکنان بر تصمیم‌های سازمانی تأثیر می‌گذارند. در این... ادامه

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل فردی و خانوادگی مؤثر بر خشونت و بد رفتاری

عوامل فردی و خانوادگی مؤثر بر خشونت و بد رفتاری رفتارهای خشونت آمیز افراد با عوامل اجتماعی و روانشناختی از درون به هم پیوسته در رابطه است . عوامل خطرزای فردی می توانند به عنوان پاسخی... ادامه

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عواملی که باعث میشود زندگی شادتری داشته باشیم

شادکامی شادمانی که هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند، عبارت است از ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان(باس، ۲۰۰۰).از همان ابتدای تمدن بشری متفکران به بحث و گفتگو در... ادامه

By 92, ago