اکتبر 31, 2020

شرايط تحقق ارتشاء //پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

شرايط تحقق ارتشاء خاص:

الف) اظهار نظر يا اخذ تصميم به نفع يكي از طرفين بايد در مقابل اخذ وجه يا مال صورت گرفته از اينرو وعده برقراري رابطه جنسي با داور يا كار شناسي كه در موردي بايد مبادرت به اخذ تصميم يا اظهار نظر نمايد را نمي توان مشمول مقرارت اين ماده دانست.

ب) بايد ميان اظهار نظر يا اخذ تصميم به نفع يكي از طرفين و اخذ وجه يا تسليم مال، رابطه سببيت موجود باشد به گونه­اي كه اگر پرداخت وجه يا تسليم مال نبود، ‌چنين تصميم يا اظهار نظري نيز صورت نمي گرفت.[1]

ج) در اين نوع ارتشاء پرداخت رشوه به داوران، مميزان و كارشناسان جرم شناخته نشده است و به عبارتي نص قانوني مبني بر تعقيب و مجازات پرداخت كننده وجه يا مال به داور يا كارشناس مرتشي وجود ندارد.

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه

بزه ارتشاء از جرایم توصیفی محسوب می­شود یعنی قانونگذار برای مرتکب صفت خاص را که همان کارمند بودن باشد را در نظر گرفته است.

بنابراین چنانچه فردی عنوان کارمند را غصب کند و برای انجام فعلی از دیگری وجه یا مالی را بگیرد بعنوان مرتشی قابل تعقیب نیست بلکه مشمول عناوین خاص مجرمانه دیگری همچون کلاهبرداری یا غصب عناوین دولتی خواهد بود.[2]

همچنین در فرض مذکور چنانچه کسی وجه یا مالی را داده است به عنوان راشی قابل تعقیب نخواهد بود زیرا رشوه ای پرداخت نشده است. [3]

جرم ارتشاء با برخی از جرائم و مفاهیم مشابه بدلیل تقارن مشابهتی که بین آنها موجود است، رابطه نزدیکی دارد. که در ذیل به تفکیک برخی از این جرم با برخی از جرائم می پردازیم.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان:مسئولیت انتظامی

1) تفکیک ارتشاء از هدیه

هدیه عطایایی است که شخص برای ایجاد دوستی و یا ازدیاد دوستی بذل می نماید.

[1] – حجتی، مهدی، یاری مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم عمومی، انتشارات میثاق عدالت، چاپ اول، 1384، ص 17.

1- رضایی، سعید، پایان نامه ارشد جزای شناسی واحد دامغان در خصوص بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و مصر، سال 1385، ص 17.

2- نظریه مشورتی شماره 77321 مورخ 2/10/1372، اداره حقوقی قوه قضائی.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق