حتی اگر ما در سالهای اخیر شاهد تحرک جدی به سمت رسانه های اجتماعی هستیم ، بازاریابی دیجیتالی یک تجارت هنوز با وب سایت آنها آغاز می شود. این چهره یک شرکت ، شخصیت و تاریخچه آن است.

دیجیتال

وب سایت شما ملک شماست و شما کاملاً کنترل می کنید که چگونه خود را به جهان نگاه می کنید. برای بعضی از مشاغل مهم است که به صفحه شخصی و صفحه About آنها دسترسی پیدا کنید. برای دیگران مهم است که شهرت خوب و دستاوردهای سابق خود را نشان دهند. یا شاید یک وب سایت نیاز دارد لیست محصولات و خدمات را به وضوح نشان دهد و از دسترسی به آسانی اطمینان دهد؟

هر کاری که می خواهید وب سایت شما انجام دهد – با داده ها و ابزارهای صحیح که در اختیار شما است برای انجام آن است. ابزارهای تجزیه و تحلیل وب سایت داده های کاملاً عمیق ارائه می دهند تا به شما امکان می دهند “چه کسی” ، “چگونه” و “چرا” را درک کنید. همچنین به شما کمک می کند تا دریابید که چگونه همه این موارد را بهتر کنید. خطایی که بسیاری از مشاغل کوچک و متوسط ​​هنگام استفاده از ابزارهای آنالیز تحت وب مرتکب می شوند این است که به سادگی گزارش ها را با داده های سطح بالا بکشید و از آنها برای قضاوت درباره عملکرد وب سایت های خود هفته به هفته استفاده کنید. به عنوان مثال ، میزان کلی گزاف گویی سایت یک معیار نسبتاً بی معنی است (تعجب آور!) اما اگر نرخ گزاف گویی صفحات اصلی خود را تحلیل کنید ، این زمانی است که می توانید نتیجه گیری کنید.

من هر روز از گوگل Analytics استفاده می کنم تا بینش ارزشمندی از رفتار کاربر در وب سایت خود بدست آورم ، و باید اعتراف کنم که هنوز ویژگی های جدید شگفت انگیز ماهانه را کشف می کنم. همچنین می خواهم به وبلاگ های مربوط به تجزیه و تحلیل وب ، نکات گوگل Analytics و اخبار جدیدترین ویژگی ها توجه داشته باشم.